Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

Nowy Oddział
Oddział Terapeutyczny w Zawierciu

Rekrutacja trwa!

Bezpłatna placówka dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

  • Przedszkole bezpłatne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Realizacja zajęć rewalidacyjnych i WWR na terenie placówki
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych
  • Zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog.
Bądźmy w kontakcie

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

akademiaprzedszkolaka-siewierz@wp.pl

42-470 Siewierz

tel. 500-254-867

tel. 501-309-210

Odwiedź nasz fanpage

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
dr Maria Kielar

Kadra

mgr Małgorzata Wotka

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika - Doradztwo Zawodowe. Terapeuta ręki. Dla mnie każde dziecko jest niepowtarzalnym cudem. Praca z dziećmi jest dla mnie przygodą, dużym wyzwaniem, ogromną radością i spełnieniem.

mgr Małgorzata Wotka
mgr Sandra Jakubczyk-Flak

Absolwentka kierunku Pedagogika resocjalizacyjno-opiekuńcza. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego . Pedagog w zakresie pracy z dziećmi z Autyzmem i zespołem Aspergera. Terapeuta w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji, terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju . Praca z dziećmi jest dla mnie niezwykle inspirująca. Istotnym elementem jest możliwość uczestnictwa we wszechstronnym rozwoju każdego dziecka od pierwszego etapu rozwoju .

mgr Sandra Jakubczyk-Flak
mgr Monika Bobowska

Absolwentka kierunku Pedagogika- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Terapeuta ręki. Praca z dziećmi jest moją największą pasją. Daje mi ogromną radość i zadowolenie w życiu zawodowym. ``Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat``- Janusz Korczak

mgr Monika Bobowska
mgr Marcelina Kowal

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim. Oligofrenopedagog , pedagog z uprawnieniami do pracy z dziećmi ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera. Terapeuta EEG Biofeedback I stopnia. Praca, którą wykonuje i wyzwania pojawiające się podczas terapii, pozwalają mi się realizować i stale motywują do dalszego rozwoju . Każdy, nawet najmniejszy sukces moich podopiecznych, jest dla mnie ogromną radością i motywacją do dalszego działania.

mgr Monika Kowal
mgr Magdalena Surowiec

Absolwentka pedagogiki opiekuńczej z resocjalizacją, pedagog, terapeuta w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości oraz dostarcza wielu różnych emocji, a zdobyte w tej pracy umiejętności chętnie wykorzystuję do własnego rozwoju.

mgr Magdalena Surowiec
mgr Sandra Nawrot

Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym z kwalifikacjami do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Praca z dziećmi to wyzwanie, które podejmuję z radością, starając się odpowiadać na ich indywidualne potrzeby. Według mnie nie ma rzeczy niemożliwych i wierzę, że przy odrobinie starań, człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko.

mgr Sandra Nawrot
mgr Ewelina Famulska

Z wykształcenia jestem pedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, a także terapeutą osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Cechuje mnie empatia oraz otwartość na potrzeby innych. Staram się patrzeć na świat oczami dzieci i dostosowywać proces edukacji i wychowania do ich indywidualnych potrzeb.

mgr Ewelina Famulska
mgr Katarzyna Rusin

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy dążę do rozwoju i poszerzania wiedzy. Duże znaczenie ma dla mnie relacja z dzieckiem, akceptacja oraz wyrozumiałość.

mgr Katarzyna Rusin