Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

Nowy Oddział
Oddział Terapeutyczny w Zawierciu

Rekrutacja trwa!

Bezpłatna placówka dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

  • Przedszkole bezpłatne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Realizacja zajęć rewalidacyjnych i WWR na terenie placówki
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych
  • Zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog.
Bądźmy w kontakcie

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

akademiaprzedszkolaka-siewierz@wp.pl

42-470 Siewierz

tel. 500-254-867

tel. 501-309-210

Odwiedź nasz fanpage

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
dr Maria Kielar

Kadra

mgr Małgorzata Wotka

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika - Doradztwo Zawodowe. Terapeuta ręki. Dla mnie każde dziecko jest niepowtarzalnym cudem. Praca z dziećmi jest dla mnie przygodą, dużym wyzwaniem, ogromną radością i spełnieniem.

mgr Małgorzata Wotka