Nasi specjaliści

(Najedź na zdjęcie)
mgr_grzegorz_urbanczyk

Jestem magistrem fizjoterapii oraz magistrem wychowania fizycznego. Czynnym terapeutą, nauczycielem i ratownikiem WOPR, członkiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od wielu lat pracuję z dziećmi w różnym wieku dbając o ich prawidłowy rozwój i zdrowie.

mgr Grzegorz Urbańczyk
asia

Fizjoterapeuta

mgr Joanna Gwiazda
mgr_aneta_kolodziej

Jestem logopedą ze specjalizacją neurologopeda i surdologopeda. W pracy przedszkolnej zajmuje się diagnozą, terapią zaburzeń mowy, korekcją wad wymowy oraz stymulacją rozwoju mowy i profilaktyką. Jako neurologopeda pracuje przede wszystkim z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji.

mgr Aneta Kołodziej
mgr_krzysztofa_urbanska

Logopeda psycholog pedagog surdopedagog od kilku lat pracuję w poradni i szkole .prowadzę zajęcia WWR. Pomysłodawca Biegów do szczęśliwego dzieciństwa oraz II edycję przeciw przemocy wobec dzieci. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga, logopedy i psychologa w szkołach oraz ośrodku interwencji kryzysowej. Wpisana na listę Ekspertów MEN ds SPE POWR.

mgr Krzysztofa Urbańska
mgr_joanna_dyrka

Miłość do języka angielskiego pojawiła się już w szkole średniej. Jako 17-latka wyjechałam do USA i tam skończyłam amerykańskie liceum. Mieszkałam z amerykańska rodzina i uczylam sie ich kultury i zwyczajow. Po powrocie do Polski,w wieku 19 lat rozpoczelam studia filologiczne (anglistyka z psychologia). Uzyskałam tytul magistra, a nastepnie ukonczylam studia podyplomowe-dziennikarstwo.

mgr Joanna Dyrka
mgr Paulina Wróbel – specjaliści

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym trenerem oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi działającym przy Stowarzyszeniu Moc Wsparcia, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jestem współautorką projektów profilaktycznych dla dzieci i ich rodzin (m.in. Programu Profilaktyki i Wspierania Wczesnego Rodzicielstwa, projektu „Kraina Świetlików”). Stale szkolę się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej, swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W przedszkolu prowadzę m.in. terapię psychologiczną, zajęcia rewalidacyjne i wwr.

mgr Paulina Wróbel
MS1image1

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia magisterskie ukończyłem w 2018 roku.
Swoją karierę zacząłem na początku roku 2017 w JCM w Zawierciu. Obecnie prowadzę prywatny gabinet.
Jestem uczestnikiem wielu kursów dla fizjoterapeutów. Jako ich organizator, mam stały kontakt z najlepszymi fizjoterapeutami i osteopatami z Polski i Zagranicy, dzięki czemu stale podnoszę swoje kwalifikacje.

mgr Mateusz Szweda
image0

Opis - Filolog polski, pedagog, terapeuta ręki, trener TUS, a także logopeda, w trakcie specjalizacji z neurologopedii. Swoją wiedzę stale podnoszę na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych. Będąc logopedą, łączę wszystkie doświadczenia zawodowe oraz podchodzę do każdego dziecka indywidualnie. Wiem, że każdy z moich podopiecznych jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Wyznaję zasadę, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę. Prowadzę gabinet logopedyczny ``Logopeda na dywanie``.

mgr Aleksandra Łata
image01

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Autyzm, Zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, a także: oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już podczas studiów obserwowałam trudności, z jakimi mierzą się dzieci już od najmłodszych lat, skłoniło mnie to do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji sensorycznej oraz ukończenia dwustopniowego szkolenia certyfikowanego terapeuty SI w PSTIS, kursu Bilateralnej Integracji oraz terapii ręki. Stale doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach dotyczących wykorzystywania masażu terapeutycznego w pracy z dziećmi.

mgr Edyta Majewska
mgr Jolanta Morawiec

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku logopedia. Właściciel Gabinetu „Gaduła”. Praca to moja pasja. Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Prowadzę terapię dzieci autystycznych, dzieci z afazją i opóźnionym rozwojem mowy. Moim celem jest pomoc osobom, które maja problem z komunikowaniem się.

mgr Jolanta Morawiec
mgr_malgorzata_szymiec

Psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. W przedszkolu zajmuje się rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb dzieci, diagnozowaniem sytuacji wychowawczej w placówce oraz organizowaniem różnych form pomocy dzieciom. Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia stymulujące rozwój dzieci. Terapeuta TUS. Certyfikowany trener Sali Doświadczeń Świata - SNOEZELEN.

mgr Małgorzata Szymiec