Nasi specjaliści

(Najedź na zdjęcie)
mgr_grzegorz_urbanczyk

Jestem magistrem fizjoterapii oraz magistrem wychowania fizycznego. Czynnym terapeutą, nauczycielem i ratownikiem WOPR, członkiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od wielu lat pracuję z dziećmi w różnym wieku dbając o ich prawidłowy rozwój i zdrowie.

mgr Grzegorz Urbańczyk
mgr_aneta_kolodziej

Jestem logopedą ze specjalizacją neurologopeda i surdologopeda. W pracy przedszkolnej zajmuje się diagnozą, terapią zaburzeń mowy, korekcją wad wymowy oraz stymulacją rozwoju mowy i profilaktyką. Jako neurologopeda pracuje przede wszystkim z dziećmi z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji.

mgr Aneta Kołodziej
SPECJALIŚCI – FIZJOTERAPEUTA – mgr Joanna Jaśko

Jestem magistrem fizjoterapii, od początku ukończenia studiów pracuje z dziećmi i właśnie w tym kierunku się cały czas dokształcam. W 2015 roku ukończyłam studia magisterskie na śląskim Uniwersytecie Medycznym, następnie studia podyplomowe w GWSH w Katowicach na kierunku Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego oraz oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Nie wyobrażam sobie innej pracy, niż z dziećmi które, dają mi ogromną satysfakcję z tego co robię oraz motywują do ciągłego poszerzania swoich kwalifikacji. W pracy z małymi pacjentami bardzo ważne jest dla mnie współpraca z rodzicem, aby osiągnąć jak najlepsze efekty terapii oraz atmosfera w trakcie ćwiczeń, aby dziecko z chęcią przechodziło na zajęcia i czerpało z tego jak najwięcej radości.

mgr Joanna Jaśko
MS1image1

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia magisterskie ukończyłem w 2018 roku.
Swoją karierę zacząłem na początku roku 2017 w JCM w Zawierciu. Obecnie prowadzę prywatny gabinet.
Jestem uczestnikiem wielu kursów dla fizjoterapeutów. Jako ich organizator, mam stały kontakt z najlepszymi fizjoterapeutami i osteopatami z Polski i Zagranicy, dzięki czemu stale podnoszę swoje kwalifikacje.

mgr Mateusz Szweda
image0

Opis - Filolog polski, pedagog, terapeuta ręki, trener TUS, a także logopeda, w trakcie specjalizacji z neurologopedii. Swoją wiedzę stale podnoszę na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych. Będąc logopedą, łączę wszystkie doświadczenia zawodowe oraz podchodzę do każdego dziecka indywidualnie. Wiem, że każdy z moich podopiecznych jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Wyznaję zasadę, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę. Prowadzę gabinet logopedyczny ``Logopeda na dywanie``.

mgr Aleksandra Łata
image01

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Autyzm, Zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, a także: oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już podczas studiów obserwowałam trudności, z jakimi mierzą się dzieci już od najmłodszych lat, skłoniło mnie to do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji sensorycznej oraz ukończenia dwustopniowego szkolenia certyfikowanego terapeuty SI w PSTIS, kursu Bilateralnej Integracji oraz terapii ręki. Stale doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach dotyczących wykorzystywania masażu terapeutycznego w pracy z dziećmi.

mgr Edyta Majewska
mgr Jolanta Morawiec

Logopeda, neurologopeda, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku logopedia. Właściciel Gabinetu „Gaduła”. Praca to moja pasja. Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy. Prowadzę terapię dzieci autystycznych, dzieci z afazją i opóźnionym rozwojem mowy. Moim celem jest pomoc osobom, które maja problem z komunikowaniem się.

mgr Jolanta Morawiec
mgr_malgorzata_szymiec

Psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. W przedszkolu zajmuje się rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb dzieci, diagnozowaniem sytuacji wychowawczej w placówce oraz organizowaniem różnych form pomocy dzieciom. Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia stymulujące rozwój dzieci. Terapeuta TUS. Certyfikowany trener Sali Doświadczeń Świata - SNOEZELEN.

mgr Małgorzata Szymiec
mgr Agata Chałada

PSYCHOLOG. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia. Ukończyłam także Przygotowanie pedagogiczne dla Psychologów. Pracuję jako Psycholog w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz prowadzę psychoedukację w Dziecięcej Akademii Dietetycznej. W pracy dzieckiem jestem zaangażowana i empatyczna. Koncentruję się na potrzebach dzieci i budowaniu z nimi pozytywnej relacji.

mgr Agata Chałada