Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka powstało w 2011 roku. W placówce funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych przy ul.Bohaterów 3 w Siewierzu i 2 oddziały integracyjne przy ul.Piaskowej 4 w Siewierzu. Przedszkola są połączone ze sobą wspólnym placem zabaw. Akademia Przedszkolaka to miejsce stworzone z pasji i miłości do dzieci przez dwie nauczycielki: Karolina Ziembicka – pedagog, oligofrenopedagog i dogoterapeuta, Klaudia Nowakiewicz – pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Zespół Akademii Przedszkolaka tworzy wysoko wyspecjalizowana kadra, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni nauczyciel, posiadamy w swoim zespole wyłącznie osoby kreatywne i życzliwe pełne ciepła i wrażliwości. Akademia Przedszkolaka powstała po to, aby zapewnić dzieciom wszchestronny rozwój, stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne zapewniające wspomaganie. Uczymy poprzez zabawę. Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie naszej placówki. Posiadamy bogatą ofertę terapeutyczną. Pracujemy metodą krakowską. Przedszkole zapewnia zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, surdologopeda,fizjoterapeuta, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog oraz liczne warsztaty, wycieczki, animacje, przedstawienia teatralne na terenie placówki i wiele innych. W roku 2018 Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka otrzymało nagrodę „Przedszkola Roku” w powiecie będzińskim i województwie śląskim.

Sensoplastyka (R)

SENSOPLASTYKA(R) to zajęcia rozwojowe z użyciem wszystkich zmysłów, które wpływają na harmonijny rozwój całego organizmu. Wprowadzają dzieci w świat barw, faktur oraz zapachów. Pobudzają wszystkie zmysły – wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Poza rozwojem zmysłów, dzieci mają możliwość uwalniania swojej naturalnej ekspresji twórczej, usprawniania zarówno motoryki małej, jak i dużej, wzbogacania słownictwa, czerpania satysfakcji z kreatywnego tworzenia, a także doświadczania sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Na zajęciach sensoplastyki(R) wykorzystywane są materiały sensoryczne składające się z produktów spożywczych. Sensoplastyka(R) to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw, których doświadczają przedszkolaki uczestnicząc w tych zajęciach. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Kinga Barana

Kulinarne piątki w Akademii

Warsztaty kulinarne, podczas których każdy młody kucharz może rozwijać swoje talenty wykorzystując smak, wyobraźnię oraz pasję tworzenia. Na zajęciach dzieci uczą się pracy zespołowej oraz podziału obowiązków. Podczas warsztatów wykorzystujemy zdrowe i świeże produkty – zazwyczaj sezonowe. Na zakończenie każdych zajęć przedszkolaki mają czas, aby usiąść wspólnie przy stole i spróbować przygotowanych dań. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Weronika Czajkowska

Kadra

(Najedź na zdjęcie)
mgr_justyna_kijanka

Magister Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji oraz Logopedia. Certyfikowany Terapeuta ręki, skończony kurs Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne - poziom I oraz Logorytmika. W dalszym ciągu stawiam na rozwój aby spełniać się w pracy z dziećmi na wielu płaszczyznach i aby jak najlepiej wspierać ich rozwój. To właśnie dzieci uczą nas najwięcej, jako nauczyciele zawsze musimy być gotowi spełniać ich potrzeby.

mgr Justyna Kijanka
Agnieszka Koclęga

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne otrzymując tytuł zawodowy - magister. Aktualnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Ukończyłam szkolenia z treningu umiejętności społecznych oraz terapii ręki. Stawiam na swój rozwój i poszerzanie wiedzy zawodowej. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia.

mgr Agnieszka Koclęga
mgr Kinga Żelezik

W roku 2020 ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku Filologia polska ze specjalnością nauczycielską. Aby poszerzyć swoją wiedzę rozpoczęłam również studia na WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Oligofrenopedagogika.
Uwielbiam dzieci,ponieważ każdego dnia dostarczają mi wiele pozytywnej energii,dlatego praca z nimi daje mi wiele radości i satysfakcji w moim życiu.

mgr Kinga Żelezik
MGR WERONIKA CZAJKOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Certyfikowany nauczyciel Metody Dobrego Startu, która poprzez rytm, muzykę, obraz i ruch ma za zadanie wspierać rozwój dziecka. Trener Sali Doświadczeń Świata - SNOEZELEN. W swojej codziennie pracy staram się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej, a jako cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

mgr Weronika Czajkowska
mgr Monika Krzykawska – Bohaterów kadra

Absolwentka WSB w Dąbrowie Górniczej, kierunek: pedagogika. Praca nauczyciela jest dla mnie codziennym wyzwaniem, kształceniem, ale i ogromną radością, kiedy obserwuję postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności moich uczniów. Codzienną motywację do pracy daje mi uśmiech oraz aktywność i zaangażowanie dziecka. Każdy mały sukces jest początkiem tych największych.

mgr Monika Krzykawska

Aktualności

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

akademiaprzedszkolaka-siewierz@wp.pl

42-470 Siewierz

tel. 500-254-867

tel. 501-309-210

Odwiedź nasz fanpage

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
dr Maria Kielar