Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka powstało w 2011 roku. W placówce funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych przy ul.Bohaterów 3 w Siewierzu i 2 oddziały integracyjne przy ul.Piaskowej 4 w Siewierzu. Przedszkola są połączone ze sobą wspólnym placem zabaw. Akademia Przedszkolaka to miejsce stworzone z pasji i miłości do dzieci przez dwie nauczycielki: Karolina Ziembicka – pedagog, oligofrenopedagog i dogoterapeuta, Klaudia Nowakiewicz – pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Zespół Akademii Przedszkolaka tworzy wysoko wyspecjalizowana kadra, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni nauczyciel, posiadamy w swoim zespole wyłącznie osoby kreatywne i życzliwe pełne ciepła i wrażliwości. Akademia Przedszkolaka powstała po to, aby zapewnić dzieciom wszchestronny rozwój, stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne zapewniające wspomaganie. Uczymy poprzez zabawę. Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie naszej placówki. Posiadamy bogatą ofertę terapeutyczną. Pracujemy metodą krakowską. Przedszkole zapewnia zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, surdologopeda,fizjoterapeuta, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog oraz liczne warsztaty, wycieczki, animacje, przedstawienia teatralne na terenie placówki i wiele innych. W roku 2018 Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka otrzymało nagrodę „Przedszkola Roku” w powiecie będzińskim i województwie śląskim.

Sensoplastyka (R)

SENSOPLASTYKA(R) to zajęcia rozwojowe z użyciem wszystkich zmysłów, które wpływają na harmonijny rozwój całego organizmu. Wprowadzają dzieci w świat barw, faktur oraz zapachów. Pobudzają wszystkie zmysły – wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Poza rozwojem zmysłów, dzieci mają możliwość uwalniania swojej naturalnej ekspresji twórczej, usprawniania zarówno motoryki małej, jak i dużej, wzbogacania słownictwa, czerpania satysfakcji z kreatywnego tworzenia, a także doświadczania sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Na zajęciach sensoplastyki(R) wykorzystywane są materiały sensoryczne składające się z produktów spożywczych. Sensoplastyka(R) to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw, których doświadczają przedszkolaki uczestnicząc w tych zajęciach. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Kinga Barana

Kulinarne piątki w Akademii

Warsztaty kulinarne, podczas których każdy młody kucharz może rozwijać swoje talenty wykorzystując smak, wyobraźnię oraz pasję tworzenia. Na zajęciach dzieci uczą się pracy zespołowej oraz podziału obowiązków. Podczas warsztatów wykorzystujemy zdrowe i świeże produkty – zazwyczaj sezonowe. Na zakończenie każdych zajęć przedszkolaki mają czas, aby usiąść wspólnie przy stole i spróbować przygotowanych dań. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Weronika Czajkowska

Kadra

(Najedź na zdjęcie)
2H3A6894-Edit

Magister Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Posiadam dodatkowe kwalifikacje z diagnozy i terapii pedagogicznej z rewalidacją oraz uzyskałam tytuł logopedy. Jestem kwalifikowanym Terapeutą ręki, skończyłam szkolenie z Logorytmikii oraz Trenera Umiejętności Społecznych . W dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, dążąc do tytułu Neurologopedy.

mgr Justyna Kijanka
831edab0-b72b-4bd1-9264-f4e02f74a923

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne otrzymując tytuł zawodowy - magister. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Integracja Bilateralnej. Terapeuta ręki. Ukończyłam szkolenia z treningu umiejętności społecznych oraz terapii neurotaktylnej.

mgr Agnieszka Koclęga
IMG_8218

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologia Polska - specjalność nauczycielska. Z wykształcenia jestem Polonistą, Oligofrenopedagogiem, Logopedą oraz certyfikowanym Terapeutą Ręki. Aby poszerzyć swoją wiedzę rozpoczęłam również studia na WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Neurologopedia.
Uwielbiam dzieci, ponieważ każdego dnia dostarczają mi wiele pozytywnej energii, dlatego praca z nimi daje mi wiele radości i satysfakcji w moim życiu.

mgr Kinga Żelezik
2H3A6860-Edit

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Certyfikowany nauczyciel Metody Dobrego Startu, która poprzez rytm, muzykę, obraz i ruch ma za zadanie wspierać rozwój dziecka. Trener Sali Doświadczeń Świata - SNOEZELEN. W swojej codziennej pracy staram się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności twórczej, a jako cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

mgr Weronika Czajkowska
IMG_8991

Magister Pedagogiki, specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Studiowałam na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Aktualnie kończę studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

mgr Kamila Płaczkowska

Aktualności

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

akademiaprzedszkolaka-siewierz@wp.pl

42-470 Siewierz

tel. 500-254-867

tel. 501-309-210

Odwiedź nasz fanpage

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
dr Maria Kielar