Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

Oddział Terapeutyczny

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka powstało w 2011 roku. W placówce funkcjonują 3 oddziały integracyjne przy ul.Bohaterów 3 w Siewierzu i 2 oddziały integracyjne przy ul.Piaskowej 4 w Siewierzu. Przedszkola są połączone ze sobą wspólnym placem zabaw. Akademia Przedszkolaka to miejsce stworzone z pasji i miłości do dzieci przez dwie nauczycielki: Karolina Ziembicka – pedagog, oligofrenopedagog i dogoterapeuta, Klaudia Nowakiewicz – pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Zespół Akademii Przedszkolaka tworzy wysoko wyspecjalizowana kadra, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni nauczyciel, posiadamy w swoim zespole wyłącznie osoby kreatywne i życzliwe pełne ciepła i wrażliwości. Akademia Przedszkolaka powstała po to, aby zapewnić dzieciom wszchestronny rozwój, stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne zapewniające wspomaganie. Uczymy poprzez zabawę. Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie naszej placówki. Posiadamy bogatą ofertę terapeutyczną. Pracujemy metodą krakowską. Przedszkole zapewnia zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, surdologopeda,fizjoterapeuta, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog oraz liczne warsztaty, wycieczki, animacje, przedstawienia teatralne na terenie placówki i wiele innych. W roku 2018 Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka otrzymało nagrodę „Przedszkola Roku” w powiecie będzińskim i województwie śląskim.

„Fabryka Kreatywności” – zajęcia artystyczno-garncarskie

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wychodząc temu naprzeciw, proponujemy naszym przedszkolakom różnorodne formy ekspresji, tak by dać im możliwość eksperymentowania, a poprzez to czerpania radości z obcowania ze sztuką oraz ze światem barw, kolorów, przedmiotów, faktur, a także przyrody ożywionej i nieożywionej. Zajęcia „Fabryka kreatywności” mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. W każdym dziecku kryje się talent, kreatywność i wyobraźnia, a poprzez udział w tych zajęciach nasi przedszkolacy mogą je ożywić, rozwijać oraz wspierać. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Klaudia Moskalczyk

„Przedszkolak odkrywcą i badaczem – doświadczam, badam i eksperymentuje”

Powszechnie wiadomo, że najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest nauka poprzez zabawę, która umożliwia rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata. Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości dziecka są doświadczenia i eksperymenty, dzięki którym najmłodsi aktywnie zdobywają wiedzę. Dzięki programowi „Przedszkolak badaczem i odkrywcą – badam, doświadczam i eksperymentuje” dzieci mogą zaspokoić naturalną potrzebę każdego człowieka, jaką jest dążenie do poznawania oraz rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Klaudia Moskalczyk

Sensoplastyka (R)

SENSOPLASTYKA(R) to zajęcia rozwojowe z użyciem wszystkich zmysłów, które wpływają na harmonijny rozwój całego organizmu. Wprowadzają dzieci w świat barw, faktur oraz zapachów. Pobudzają wszystkie zmysły – wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Poza rozwojem zmysłów, dzieci mają możliwość uwalniania swojej naturalnej ekspresji twórczej, usprawniania zarówno motoryki małej, jak i dużej, wzbogacania słownictwa, czerpania satysfakcji z kreatywnego tworzenia, a także doświadczania sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Na zajęciach sensoplastyki(R) wykorzystywane są materiały sensoryczne składające się z produktów spożywczych. Sensoplastyka(R) to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw, których doświadczają przedszkolaki uczestnicząc w tych zajęciach. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Klaudia Moskalczyk

Kadra

(Najedź na zdjęcie)
mgr_marlena_malota

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- pedagog wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej oraz rewalidacji indywidualnej. Absolwentka WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia. Terapeuta ręki, nauczyciel rewalidacji indywidualnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

mgr Marlena Małota
KLAUDIA MOSKALCZYK

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia. Trener 1 stopnia Sensoplastyka, terapeuta ręki, nauczyciel logorytmiki. Kreatywna, wesoła i nieco zwariowana, ale również odpowiedzialna i konsekwentna w swoim działaniu - nauczycielka wychowania przedszkolnego.

mgr Klaudia Moskalczyk
mgr_benita_druzbinska

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z tytułem licencjat. Oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika z tytułem magistra. Nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, to pokazywanie świata, odkrywanie z dziećmi, ich oczami nowych kolorów życia. Jestem szczęśliwa robiąc to, co lubię i nie zamieniłabym tego zawodu na żaden inny.

mgr Benita Drużbińska
SylwiaIgnaciuk_1

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W pracy z dziećmi zdobytą wiedzę przekuwam w działanie, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań małego człowieka. Uśmiech, pozytywne nastawienie i elastyczność są kluczem do poznania niezwykłego świata przedszkolaków!

mgr Sylwia Ignaciuk
mgr Natalia Słoma

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca pedagoga specjalnego wymaga cierpliwości, miłości do dziecka i wyrozumiałości. Uśmiech dziecka, efektywność jego pracy i postępy w rozwoju sprawiają, że każdego dnia czuje się spełniona i wiem, że razem możemy zdziałać więcej. W swojej pracy kieruje się cytatem Marii Grzegorzewskiej „A zatem zarówno pod względem charakteru jak i wykształcenia - jak najwybitniejszy powinien być człowiek, który ma - uczyć słowa i czynu”.

lic. Natalia Słoma
mgr Agnieszka Bańka

Magister Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Absolwentka studiów podyplomowych w Tychach na kierunku: Pedagogika specjalna. Edukacja i wspomaganie osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera. Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie. Moje zawodowe motto podąża za myślą greckiego filozofa Plutarcha z Cheronei: ,, Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić``.

mgr Agnieszka Bańka
mgr Małgorzata Wotka

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika - Doradztwo Zawodowe. Terapeuta ręki. Dla mnie każde dziecko jest niepowtarzalnym cudem. Praca z dziećmi jest dla mnie przygodą, dużym wyzwaniem, ogromną radością i spełnieniem.

mgr Małgorzata Wotka
mgr Justyna Jachymczyk

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta ręki. Do każdego dziecka pochodzę indywidualnie, uwzględniając jego możliwości. W pracy z dziećmi staram się, aby każdy dzień dziecka spędzony w przedszkolu przebiegał w ciepłej i bezpiecznej atmosferze.

mgr Justyna Jachymczyk
mgr Edyta Majewska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Autyzm, Zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, a także: oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już podczas studiów obserwowałam trudności, z jakimi mierzą się dzieci już od najmłodszych lat, skłoniło mnie to do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji sensorycznej oraz ukończenia dwustopniowego szkolenia certyfikowanego terapeuty SI w PSTIS, kursu Bilateralnej Integracji oraz terapii ręki. Stale doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach dotyczących wykorzystywania masażu terapeutycznego w pracy z dziećmi.

mgr Edyta Majewska
daria_urbańczyk

Pomoc nauczyciela przedszkola. Pasję i wrażliwość realizuje w pracy z dziećmi przedszkolnymi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wspomagając nauczycieli-specjaliatów. Koncentruje się na pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi kwalifikowanymi do różnych obszarów pedagogiki specjalnej w kierunku ich uspołecznienia oraz integracji ze środowiskiem rówieśniczym i społecznym. Posiada uprawnienia trenera I stopnia Sensoplastyki, trenera umiejętności społecznych stopnia I oraz trenera umiejętności społecznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera stopnia II. Florysta z wykształcenia i pasji.

Daria Urbańczyk

Aktualności

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

akademiaprzedszkolaka-siewierz@wp.pl

42-470 Siewierz

tel. 500-254-867

tel. 501-309-210

Odwiedź nasz fanpage

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
dr Maria Kielar