Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

Oddział Terapeutyczny

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka powstało w 2011 roku. W placówce funkcjonują 3 oddziały integracyjne przy ul.Bohaterów 3 w Siewierzu i 2 oddziały integracyjne przy ul.Piaskowej 4 w Siewierzu. Przedszkola są połączone ze sobą wspólnym placem zabaw. Akademia Przedszkolaka to miejsce stworzone z pasji i miłości do dzieci przez dwie nauczycielki: Karolina Ziembicka – pedagog, oligofrenopedagog i dogoterapeuta, Klaudia Nowakiewicz – pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Zespół Akademii Przedszkolaka tworzy wysoko wyspecjalizowana kadra, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni nauczyciel, posiadamy w swoim zespole wyłącznie osoby kreatywne i życzliwe pełne ciepła i wrażliwości. Akademia Przedszkolaka powstała po to, aby zapewnić dzieciom wszchestronny rozwój, stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne zapewniające wspomaganie. Uczymy poprzez zabawę. Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na terenie naszej placówki. Posiadamy bogatą ofertę terapeutyczną. Pracujemy metodą krakowską. Przedszkole zapewnia zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, neurologopeda, surdologopeda,fizjoterapeuta, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog oraz liczne warsztaty, wycieczki, animacje, przedstawienia teatralne na terenie placówki i wiele innych. W roku 2018 Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka otrzymało nagrodę „Przedszkola Roku” w powiecie będzińskim i województwie śląskim.

„Fabryka Kreatywności” – zajęcia artystyczno-garncarskie

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wychodząc temu naprzeciw, proponujemy naszym przedszkolakom różnorodne formy ekspresji, tak by dać im możliwość eksperymentowania, a poprzez to czerpania radości z obcowania ze sztuką oraz ze światem barw, kolorów, przedmiotów, faktur, a także przyrody ożywionej i nieożywionej. Zajęcia „Fabryka kreatywności” mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. W każdym dziecku kryje się talent, kreatywność i wyobraźnia, a poprzez udział w tych zajęciach nasi przedszkolacy mogą je ożywić, rozwijać oraz wspierać. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Klaudia Moskalczyk

„Przedszkolak odkrywcą i badaczem – doświadczam, badam i eksperymentuje”

Powszechnie wiadomo, że najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest nauka poprzez zabawę, która umożliwia rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata. Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości dziecka są doświadczenia i eksperymenty, dzięki którym najmłodsi aktywnie zdobywają wiedzę. Dzięki programowi „Przedszkolak badaczem i odkrywcą – badam, doświadczam i eksperymentuje” dzieci mogą zaspokoić naturalną potrzebę każdego człowieka, jaką jest dążenie do poznawania oraz rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Klaudia Moskalczyk

Sensoplastyka (R)

SENSOPLASTYKA(R) to zajęcia rozwojowe z użyciem wszystkich zmysłów, które wpływają na harmonijny rozwój całego organizmu. Wprowadzają dzieci w świat barw, faktur oraz zapachów. Pobudzają wszystkie zmysły – wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Poza rozwojem zmysłów, dzieci mają możliwość uwalniania swojej naturalnej ekspresji twórczej, usprawniania zarówno motoryki małej, jak i dużej, wzbogacania słownictwa, czerpania satysfakcji z kreatywnego tworzenia, a także doświadczania sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Na zajęciach sensoplastyki(R) wykorzystywane są materiały sensoryczne składające się z produktów spożywczych. Sensoplastyka(R) to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw, których doświadczają przedszkolaki uczestnicząc w tych zajęciach. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Klaudia Moskalczyk

Metoda Porannego Kręgu

Poranny Krąg czyli stymulacja polisensoryczna, określana jako metoda wielozmysłowa.
Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch, i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę Głównym celem tej metody jest budowanie u uczniów poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie, wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielo-zmysłowego obrazu danego pojęcia.

Kadra

mgr_marlena_malota

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- pedagog wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej oraz rewalidacji indywidualnej. Absolwentka WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia. Terapeuta ręki, nauczyciel rewalidacji indywidualnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

mgr Marlena Małota
KLAUDIA MOSKALCZYK

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia. Trener 1 stopnia Sensoplastyka, terapeuta ręki, nauczyciel logorytmiki. Kreatywna, wesoła i nieco zwariowana, ale również odpowiedzialna i konsekwentna w swoim działaniu - nauczycielka wychowania przedszkolnego.

mgr Klaudia Moskalczyk
image0

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z tytułem licencjat. Oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika z tytułem magistra. Nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, to pokazywanie świata, odkrywanie z dziećmi, ich oczami nowych kolorów życia. Jestem szczęśliwa robiąc to, co lubię i nie zamieniłabym tego zawodu na żaden inny.

mgr Benita Drużbińska
SylwiaIgnaciuk_1

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W pracy z dziećmi zdobytą wiedzę przekuwam w działanie, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań małego człowieka. Uśmiech, pozytywne nastawienie i elastyczność są kluczem do poznania niezwykłego świata przedszkolaków!

mgr Sylwia Ignaciuk
image0

Magister Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - pedagog socjalny i opiekuńczy. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Tarnowskich Górach na kierunku: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W swojej pracy inspiruje się osoba Janusza Korczaka. Staram się być nauczycielem wedle jego słów:``Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil ``.
Praca z dziećmi oprócz ogromnej satysfakcji, uczy mnie patrzenia na świat ich oczami. Bo świat oczami dziecka wydaje się o wiele piękniejszy.

mgr Milena Żywiołek
mgr Natalia Słoma

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie studentka Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi na kierunku terapia pedagogiczna.
Hipoterapeuta, trener Sensoplastyki, terapeuta ręki.
Praca pedagoga specjalnego wymaga cierpliwości, miłości do dziecka i wyrozumiałości. Uśmiech dziecka, efektywność jego pracy i postępy w rozwoju sprawiają, że każdego dnia czuje się spełniona i wiem, że razem z moimi uczniami możemy zdziałać więcej.

lic. Natalia Słoma
mgr Sandra Churas

Pomoc nauczyciela przedszkola. Obecnie studentka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem dzieci.

lic Sandra Churas
mgr Edyta Majewska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Autyzm, Zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, a także: oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już podczas studiów obserwowałam trudności, z jakimi mierzą się dzieci już od najmłodszych lat, skłoniło mnie to do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji sensorycznej oraz ukończenia dwustopniowego szkolenia certyfikowanego terapeuty SI w PSTIS, kursu Bilateralnej Integracji oraz terapii ręki. Stale doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach dotyczących wykorzystywania masażu terapeutycznego w pracy z dziećmi.

mgr Edyta Majewska
mgr Aneta Piotrowska

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna. Studia Podyplomowe Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spectrum autyzmu. Lubię pracować z dziećmi ponieważ są szczere bezpośrednie i radosne. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. Każdy dzień daje coś nowego oraz pozytywnego a dzieci potrafią zaskakiwać codziennie.

mgr Aneta Piotrowska
mgr Maja Bielicka

pomoc nauczyciela przedszkola. Obecnie studentka w Wyższej Szkole Humanitas na kierunku Psychologia. Cechuje mnie pozytywne nastawienie i zaangażowanie. Staram się łączyć zabawę z edukacją, by czas w przedszkolu był atrakcyjny i pożyteczny.

Maja Belicka
mgr Agata Janus

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Jestem również oligofrenopedagogiem, a w najbliższej przyszłości zostanę terapeutą. Uważam, ze ciągłe zdobywanie wiedzy daje korzyść nie tylko mnie jak i również Państwa pociechom. Praca z dziećmi jest więc nie tylko moją pracą, ale również pasją.

mgr Agata Janus
mgr Wiktoria Krawczyk

Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na uczelni Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Lubię pracować z dziećmi, bo jest to praca dająca wiele satysfakcji i radości. Staram się, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci czasem radosnej zabawy, rozwijania umiejętności i zdolności oraz ciekawości świata.

Wiktoria Krawczyk

Aktualności

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka

akademiaprzedszkolaka-siewierz@wp.pl

42-470 Siewierz

tel. 500-254-867

tel. 501-309-210

Odwiedź nasz fanpage

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…
dr Maria Kielar